top of page

Analýza IMB: Účasť menšinových voličov na januárovom referende

Rusíni sa na referende zúčastnili nadpriemerne, Maďari a Rómovia iba v malom počte - vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu Mateja Bela.


Na sobotňajšom referende sa zúčastnili aj príslušníci menšín. Podľa novej analýzy Inštitútu Mateja Bela to v najvyššej miere využívali Rusíni, ktorí patrili medzi najlepšie mobilizované voličské skupiny v celej krajine. Príslušníci maďarskej a rómskej menšiny naopak zostali doma v oveľa väčšej miere, ako väčšinové obyvateľstvo.


Samotné sčítanie nám neprináša etnické dáta, nakoľko hlasovanie je na Slovensku vo všeobecnosti anonymizované. Výskumníci Inštitútu Mateja Bela však dokázali vygenerovať dáta pre tie menšiny, ktoré sa koncentrujú do obcí, na báze analýzy dát dostupné pre dané obce. Na základe tejto metódy vieme povedať, že kým volebná účasť na celoštátnej úrovni bola 27 %, v rusínskych obciach sa vyšplhala až na necelých 44 %. Vysokú účasť Rusínov na voľbách potvrdzuje aj fakt, že medzi dvadsiatimi obcami s najvyššou mierou účasti sa nachádza až 13 obcí so zastúpením rusínskej komunity, vrátane „rekordnej“ obce Príkra (s účasťou 80 %). Vysokú účasť v rusínskych obciach sa nedá pripísať iba akémusi regionálnemu efektu, nakoľko rusínske obce mali vyššiu účasť ako ostatné aj v rámci jednotlivých okresov.


Opačnú stranu spektra tvoria rómski a maďarskí voliči. Výskum v prípade rómskych obcí ukazuje volebnú účasť necelých 13 %. V tomto prípade platí opak, ako u rusínskej komunity: až 19 z 20 obcí s najnižšou celoštátnou účasťou má vysoké zastúpenie Rómov. Najnižšiu účasť zaznamenala mestská časť Luník IX v Košiciach, kde z 4776 oprávnených voličov prišlo k urnám iba 7 (0,14 %). Výrazne podpriemernú účasť mala aj maďarská komunita s výsledkom necelých 15 %. Medzi 363 obcami, v ktorých Maďari tvoria aspoň polovicu obyvateľstva, sa nenašla ani jedna, kde by referendum prekročilo prah úspešnosti (50 %).


Inštitút po prvýkrát vytvoril údaj aj pre goralskú komunitu. Tá na Slovensku nie je uznaná ako národnostná menšina, jej príslušníci však (na rozdiel od ostatných malých menšín) žijú koncentrovane v niekoľkých obciach, čo umožňuje analýzu ich volebného správania. Do vzorky sa dostalo 48 obcí, a zistilo sa, že účasť Goralov na voľbách bola iba mierne vyššia, ako celoštátny priemer (27,8 %).


„Naša analýza ukazuje, že príslušníci národnostných menšín na Slovensku aj dnes tvoria osobitné skupiny voličov, ktoré sa správajú odlišne ako celoštátny priemer. Menšinový volič sa vie zmobilizovať (ako ukazovali Rusíni), ale aj sa výrazne demobilizovať (ako ukázali Maďari a Rómovia). Rozhodne to však nie sú voličské skupiny, ktoré sa dajú úspešne osloviť len prostredníctvom všeobecnej celoštátnej kampane,“ povedal prezident Inštitút Mateja Bela a jeden z autorov výskumu, Ábel Ravasz.


Analýzu Inštitútu Mateja Bela si môžete stiahnuť tu:

Analýza IMB. Účasť menšinových voličov na januárovom referende
.pdf
Download PDF • 213KB

67 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page