top of page

Kampaňový a komunikačný tréning pre mládež

Trojdňové školenie organizované IMB-BMI a Nadáciou Konrada Adenauera na tému komunikácie, marketingu a kampane pre mládežnícku organizáciu IUVEN spojené s teambuildingom


19. – 21. 9. 2014, Diakovce

I. Snem mládeňíckej organizácie IUVEN spojený s trojdňovým školením


Fotogaléria


0 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page