top of page

Efektívna komunikácia voleného predstaviteľa

Séria školení pre kandidátov do komunálnych volieb organizovaná v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera

Školitelia Edita Nochtová a László Bukovszky


26. 9. 2014, Košice


27. 9. 2014, Matúškovo


Fotogaléria:

0 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page