top of page

Ábel Ravasz na seminári KAS o nacionalizmoch v Strednej Európe

Náš prezident Ábel Ravasz prijal pozvanie Konrad-Adenauer-Stiftung, a tak mal možnosť diskutovať so skupinou študentov vysokých škôl z celej Strednej Európy na tému prepojenia opätovného sklzu krajín tohto regiónu do nacionalizmu („The strange alliance between new nationalism and EU membership“).


Spoludiskutujúci v paneli boli pán Rafael Dutkiewicz, bývalý primátor poľského mesta Wrocław, a Bence Bauer z budapeštianskeho Mathias Corvinus Collegium.


Ábel Ravasz na online konferencii Nadácie Konrada Adenauera

Vzdelávanie mladej generácie ohľadom dôležitosti budovania tolerantnej Európy považujeme za kľúčové, a preto ďakujeme nášmu dlhodobému partneru, nadácii Konrad-Adenauer-Stiftung za ďalšiu možnosť spolupráce!

0 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page